Çagri Merkezi

+90 444 0 210

Çalışma Saatleri

09:00 - 18:00

E-Posta

info@colin.com.tr
 

Decopol Reaktif - Reaktif Boyama İçin Egal Boyama Maddesi

Selülozik elyaf ve kaışımlarının reaktif boyanmasında; düzgün boyamayı sağlamak için geliştirilmiş, proses güvenliği ve boyama tekrarlanabilirliğini yükselten; egal boyama yardımcısı

 • Tekstil Kimyasalları
 • Pamuk Boyama Yardımcıları
 • Boyama Yardımcıları

Reaktif Boyamada; güvenli üretim için;
Sizce; kaç kimyasal kullanılmalı?

  

1 - Asetik Asit ,

2 - İyon Tutucu,

3 - Egalizatör ve Dispergatör,

4 - pH Tamponlayıcı,

5 - Kırık Önleyici

Kargaşaya gerek yok! 
Sorunsuz Egal Boyama için;
Decopol Reaktif yeterli!

 

Özel ve hassas kumaşların;
haki, bej, turquaz gibi açık ve zor renklerde,
boyanmasında 
olası tüm riskler
 için Decopol Reaktif!

Decopol Reaktif    ;

- İyi bir asit ayarlayıcıdır,

Decopol Reaktif; Boya girişinde hiçbir pH ayarlayıcı, bikarbonat giderici ve pH tamponlayıcı kullanımına gerek kalmaksızın pH'ı ayarlar ve tamponlar.
Girişte Neden pH Ayarlanmalı?

Reaktif boyarmaddelerin kumaş üzerinde düzgün dağılmaları için, soda dozajına kadar kumaşla reaksiyona girmemeleri gerekir.  Bununla birlikte alkali ortamda boyarmadde hidrolizi artmaktadır. Bu nedenlerle boyama başında pH asidik ortama ayarlanmalı ve burada soda dozajına kadar sabit kalmalıdır. Sıcaklık değişimi veya tuz/boya ilavesi ile pH değişmemelidir. Decopol Reaktif ile pH'a etki eden faktörler; ± 0,2 pH değişimi ile tolere edilmektedir. Yaygın kanaatin aksine pHnötralizasyon sonrası kesinlikle asidik kalmamaktadır. Bu nedenle ortamın pH'ının tekrar ayarlanması gereklidir.

- İyi bir pH tamponlayıcıdır,

Decopol Reaktif; Boya girişinden soda veya alkali dozajına kadar pH değerini sabitler, alkali dozajında da pH'ın lineer çıkmasını sağlar.
Neden pH Tamponlaması?

Reaktif boyama asit ortamda gerçekleştiği sürece kumaş üzerinde düzgün boyayabilir. Tuz dozajından sonra boyama dağılımı başlar ve mutlaka asidik ortamda iyice dağılım sağlanmalıdır. Tuz baştan, olan proseslerde özellikle pH yükselmekte ve boyama ortamı sağlandığı için abrajlı boyama riski yükselmektedir. Bununla birlikte bazı akrilat bazlı iyon tutucuların içerdiği amonyak tamponu yüzünden, pH ani yükselmeler yapmaktadır. Amonyak içeren akrilat bazlı iyon tutucuların testi için lütfen tıklayın...

-  İyi bir egalizatördür,

Decopol Reaktif; Boyarmaddelerin boyama ortamında egal dağılmasını ve çökmeden çözünmesini sağlar.
Neden Egal Dağılım Sağlanmalı Reaktif boyarmaddeler, yapılarından dolayı, üzeri katyon tuzlarla kaplı kumaş üzerinde egal dağılmazlar. Decopol Reaktif ile, boyarmaddeler diğer kirler ile karışmadan kumaş yüzeyine nüfuz edebilir ve egal dağılmaları sağlanabilir. Decopol Reaktif, ortamdaki kirleri (yağ, vaks, pektinler gibi), efektif bir dispersan ile askıda tutarken, yapısındaki egalize maddesi ile boyarmadde dağılımını kolaylaştırmaktadır.

        

- İyi bir iyon tutucudur,

Decopol Reaktif; Boyama başlangıcında banyoda ve kumaş üzerinde bulunan kalsiyum, magnezyum ve demir tuzlarını başlayarak boyama kalitesini korur.

Neden İyon Tutucu Gerekli ?

Egal boyamanın verimi; ortamda, boyarmaddeye etki eden ve kumaş üzerinde bulunduklarında boyanın kumaşa nüfuzunu azaltan ve boyamayı olumsuz etkileyen kalsiyum, magnezyum ve demir iyonları/tuzlarının ortamdan uzaklaştırılmasına başlıdır. Yaygın kanaatin aksine, tuz ve su sertliği sıfır (0) olsa bile kumaştan ciddi miktarda demir ve toplam sertlik iyonu gelmektedir. Decopol Reaktif; bu iyonlar ile suda çözünür kompleksler oluşturur ve boyama üzerinde olabilecek olumsuz etkilerini giderir.

- Kontrol parametrelerini azaltır,

Decopol Reaktif; Boyamada, giriş pH'ı, zararlı iyonların durumu, pH değişimi, pH yükselmesi ve bunlarn işçilere göre değişik algılanması ve değerlendirilmesini, bikarbonat de

ğişimine göre farklı ayarlama gerekliliğini ve  kontrollerin yapılmasına ihtiyaç bırakmaz.

- Bikarbonat zararlarını azaltır,

Decopol Reaktif; Boyamada, bikarbonattan kaynaklanan pH değişimlerini, yüzey düzgünsüzlüğünü ve beyaz harelenmeyi engeller.

-  Alkali dozajı sırasında boya çekim ve fikse hızynı kontrol eder,

Boyarmadde alkali dozajı sırasında elyafa hızla nüfuz eder. Decopol Reaktif; özellikle alkali dozajlama aşamasında boya çekim ve boya fikse hızını kontrol altında tutar. Boya verimini ve renk tonunu etkilemez.

Neden Çekim Kontrolü Gerekli?  Hızlı yapılan boya çekimlerinde düzgün olmayan yüzeyler ve abrajlı boyama olasıdır.

 

Decopol® Reaktif  

Reaktif Boyama İçin Egal Boyama Maddesi

Selülozik elyaf ve karışımlarının reaktif boyanmasında; düzgün boyamayı sağlamak için geliştirilmiş,  proses güvenliği ve boyama tekrarlanabilirliliğini yükselten; egal boyama yardımcısı

 

Özellikleri
 • Decopol Reaktif, reaktif boyanan doğal ve rejenere selülozik elyaflar ve karışımları için üretilmiş, köpüksüz özel bir yardımcıdır.
 • Tek seferde doğru üretim yapmak için, işlem güvenliğini ve renk tekrarlanabilirliğini sağlar.
 • Ürün makine türüne bağlı olmaksızın, tüm reaktif boyalar ve işlem şartına uygundur.
 • Decopol Reaktif özel seçilmiş egalizatör, tampon madde, kırık önleyici ajan, sequester ve disperge edici ve antifungal maddelerinin uyumlu kombinasyonudur.
 • Egalize etkisi özellikle alkali dozajlama aşamasında boya çekim ve boya fikse hızını kontrol altında tutar. Boya verimini ve renk tonunu etkilemez.
 • Ayrıca, dolaylı olarak, adsorbsiyon fazında (tuz ilavesi ardından) boya çekimini destekler. Sonuç olarak, boya istenirse 5 dakikada lineer dozajlama mümkündür.
 • Tamponlama özelliği  ile çok zayıf ve çok güçlü asitlerin neden olduğu, başlangıç pH?sındaki dengesizlikleri önler. Sudan gelen boyanın fikse olma verimine negatif etki yapan bikarbonatların pH üzerindeki etkisini giderir.
 • Özellikle alkalinin, ortamın pH değerini fikse değerine çıkarmasına yardımcı olduğundan, çok daha iyi boya verimi sağlar.
 • Tüm bu etkilerin proseste sağlanmasıyla beraber, boyalardaki kazan farkları giderilmiş olur.
 • Bobin boyamada ise, içeriğindeki bu miktar, özellikle çapraz sarımlı, CV filment yada keten ipliklerde boya penatrasyonunu gelştirmekte faydalıdır.
 • Sequester ve koruyucu kolloid etkisi reaktif boyamada, doğal selüloz elyaf yada Cel/Elestan karışımlarının yetersiz ön işlemlerine, kötü veya dengesiz su kalitesine bağlı olan çökme problemlerini giderir.
 • Ürün selülozik elyafın hamdan boyanacağı zaman özellikle çok önem kazanan doğal elyafa bağlı zor çözünen yada neredeyse hiç çözünmeyen bileşikleri başlar ve uzaklaştırır.
 • Disperge ve boya çözünmesine yardımcı olması mavi, yeşil, turkuaz gibi phtalocyanin bazlı büyük moleküllü boyalar kullanılırken büyük avantaj sağlamaktadır.
 • Boya girşinde ayrıca asit, iyon tutucu ve boya dağısıtıcı, çözücü kullanmaya gerek yoktur.
 • Elyaf ve makine aksamları üzerinde silikat ve bikarbonat çökmelerini önler.
 • Kumaştan veya başka kaynaklardan gelen tüm küfleri yok eder.
 • Otomasyona uygundur.

 

Uygulama

Su, kumaş kalitesi, kullanılan boya çeşidi (soğuk veya sıcak reaktifler) gibi değişkenlerin neden olabileceği egalize problemlerine karşı,

1 - 2 g/l  Decopol Reaktif

kullanılır. Bu miktar şartlar aşırı zor olamadıkça yükseltilmemelidir. Ürün maksimum 3 g/l verilir.